Εργασίας

Προλαμβάνουν την απώλεια ακοής, καθώς προσφέρουν την κατάλληλη προστασία σε όσους εκτίθενται τακτικά σε θορυβώδη περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Τα έξυπνα φίλτρα που διαθέτουν απορροφούν τον επιβλαβή θόρυβο που παράγεται από εργαλεία ή μηχανήματα και σας δίνουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ακούτε τις συνομιλίες, δίχως την αίσθηση αποκοπής από όσα συμβαίνουν γύρω σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 26 26 726